Einar Tyholdt - Energimedisin ASSom healer har jeg en naturlig evne til å overføre energier til andre, og på den måten sette i gang, eller fremme, en helbredelsesprosess. Energiene som blir overført kommer normalt ikke fra meg, men blir kanalisert fra en utenforliggende kilde. Alle mennesker har et nettverk av usynlig energibaner i og utenfor kroppen, som sørger for at alle delene av mennesket blir tilført en vitalkraft med den styrken og frekvensen som passer for de aktuelle energibanene og tilknyttede organer. Når energien flyter fritt i alle disse banene, fungerer kroppen optimalt. Den vil ha stor motstandskraft mot negative påvirkninger og på den måten holde seg frisk. Hvis noen av disse energibanene blir blokkert, eller kommer i ubalanse, kan sykdomssymptomer framtre. De fleste sykdommer og symptomer har nær sammenheng med livsførsel, tanke- og følelsesliv.

Det som kalles sykdom er altså ofte blokkeringer som forstyrrer energiflyten i auraen, eller i den fysiske kroppen. Når energien flyter harmonisk, vil den fysiske kroppen igjen bringes i naturlig balanse. Healing kan virke legende på hele vår bevissthet.

Jeg kan med mine intuitive evner og klarsynthet tilby mine klienter healing ved å fjerne årsaken til plager og sykdommer. Jeg kan se se inn i menneskekroppen og kroppen forteller meg hva som er galt eller hva som må gjøres.

Behandlingen varer 1 time om du kommer til meg eller om behandlingen er over telefon, og personer føler seg normalt mye lettere og gladere etter en behandling, og ofte er opprinnelige blokkeringer helt borte. Jeg benytter normalt ThetaHealing og InkaHealing under behandlingene.

Behandlingssteder:

Heiloveien 21
3124 TØNSBERG

Telefon: +47 90 85 08 53
E-post: ety@ety.no

eller

Behandleriet
1. etg. (det står DACON på bygget)
Gamle Ringeriksvei 6
1369 STABEKK

 
Adresse:   Heiloveien 21
3124 Tønsberg
Telefon:   90 85 08 53
Epost:   ety@ety.no